INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Nabídka supervizní skupinový víkend

supervizní skupinový víkend

pod vedením PhDr. Martina CIPRA, Ph.D.

termín je 12.-13.5.2018

začátek bude v sobotu v 10.00 a konec v neděli ve 13.30

potvrzeno bude 12 supervizních hodin

zájemci se mohou hlásit písemně


e-mail: martin.cipro@volny.cz

Nabídka akreditovaného psychoterapeutického výcviku

V rámci Institutu aplikované psychoanalýzy

otvíráme akreditovaný výcvik

v psychoanalytické skupinové psychoterapii

- Sebezkušenostní skupina trvá pět let, probíhá

na Psychoanalytické klinice v Opočně pod

vedením doc. Ph.Dr. Jiřího Kocourka,Ph.D.

supervizního a tréninkového psychoanalytika Mezinárodní psychoanalytické společnosti

Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz

Oznámení

Ve dnech 10. - 11.2.2018 a 7. - 8.4.2018,
bude probíhat Supervizní kurz pod vedením

MUDr.Boreckého,doc.PhDr.Kocourka,PhDr.Mahlera

pro supervizory a supervizory budoucí

Zkoušky

Termín zkoušky z teorie

27.10. 2018 ,

V Opočně na klinice

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč

Zkušební komise

PhDr. Roman ČEPELÁK,

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.,

MUDr.Jiří KOŘÁN

Registrace

Přihlášky ke zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2018/2019
Zájemci se mohou hlásit písemně


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Upozornění

Za vyhotovení kopie certifikátu - 300kč,
za jiné dokumenty budeme požadovat platbu – 100kč za stránku

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud