INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

25. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium

Totalita

6.9 - 8.9 v Opočně

Sympoziu je opětovně zařazeno do Registru akreditovaných akci
– pro členy psychologické společnosti- 8 kredit(y), pro členy psychoterapeutické společnosti – 10 kredit(y)

Nabídka akreditovaného psychoterapeutického výcviku

V rámci Institutu aplikované psychoanalýzy

otvíráme akreditovaný výcvik

v psychoanalytické skupinové psychoterapii

- Sebezkušenostní skupina trvá pět let, probíhá

na Psychoanalytické klinice v Opočně pod

vedením doc. Ph.Dr. Jiřího Kocourka,Ph.D.

supervizního a tréninkového psychoanalytika Mezinárodní psychoanalytické společnosti

Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz

Kolokvium

kolokvium 16.5.2019

V Opočně na klinice

poplatek 1500kč.

Zkoušky

Termín zkoušky z teorie

17.5.2019 ,

V Opočně na klinice

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč.

Registrace

Přihlášky ke zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2018/2019
Zájemci se mohou hlásit písemně


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Upozornění

Za vyhotovení kopie certifikátu - 300kč,
za jiné dokumenty budeme požadovat platbu – 100kč za stránku

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud