INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Nabídka psychoterapeutického výcviku

Na jaro roku 2017 sestavujeme další výcvikovou skupinu,
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky

tel. +420 233 340 305, (vždy mezi 8 ,00 až 12,00 hod)
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz

Supervizní skupinový víkend

24. - 26.března 2017

Pod vedením Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.

e-mail: asistent.iapsa@seznam.cz

První termín ústní zkouśky

18.březen 2017 v 10 hod ,

Vítězné náměstí 10,Praha 6.

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč

Zkušební komise

PhDr. Martin CIPRO, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.

PhDr. Anna NAGAJOVÁ

Kolokviální zkouška

17.června 2017 v 10 hod ,

V Opočně na klinice

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč

Zkušební komise

PhDr. Martin CIPRO, Ph.D.

PhDr. Roman ČEPELÁK, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.,

MUDr.Jiří KOŘÁN

PhDr. Anna NAGAJOVÁ

Kolokviálni (závěrečnou) práci zašlete,prosím , v papírové podobě všem členům komise do 17.5.2017.

Registrace

Přihlášky k oběma zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2017/2018
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky

tel. +420 233 340 305, (vždy mezi 8 ,00 až 12,00 hod)
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud