INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Nabídka akreditovaného psychoterapeutického výcviku

Sestavujeme další výcvikovou skupinu,
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz

Supervizní skupinový víkend

Supervizní skupinový víkend pro frekventanty IAPsA na Psychoanalytické klinice v Opočně.
15. – 17.12.2017

pod vedením PhDr. M.Cipra, PhD.

Hlasit se na:martin.cipro@volny.cz

Oznámení

Ve dnech 9. - 12.12.2017, 10. - 11.2.2018 a 7. - 8.4.2018,
bude probíhat Supervizní kurz pod vedením

MUDr.Boreckého,MUDr.Černiho,doc.PhDr.Kocourka,PhDr.Mahlera

pro supervizory a supervizory budoucí

Zkoušky

Termín zkoušky z teorie i zkoušky kolokvialní

březen 2018 ,

V Opočně na klinice

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč

Zkušební komise

PhDr. Roman ČEPELÁK,

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.,

MUDr.Jiří KOŘÁN

Mgr.Pavol ZÁMEČNÍK

Kolokviálni (závěrečnou) práci zašlete,prosím , v papírové podobě všem členům komise

Registrace

Přihlášky k oběma zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2018/2019
Zájemci se mohou hlásit písemně


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Upozornění

Za vyhotovení kopii dokumentů a certifikátů,či jiných potvrzení
našeho Institutu budeme požadovat platbu – 100 kč.

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud