INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Nabídka akreditovaného psychoterapeutického výcviku

Sestavujeme další výcvikovou skupinu,
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky

tel. +420 233 340 305, (vždy mezi 8 ,00 až 12,00 hod)
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz

Supervizní skupinový víkend

Sestavujeme další supervizní skupinu,
pod vedením PhDr. M.Cipra, PhD.
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky

tel. 604 418 523
e-mail: martin.cipro@volny.cz

Zkoušky

Termín teoretické zkoušky i zkoušky kolokviální

17.června 2017 v 10 hod ,

V Opočně na klinice

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč

Zkušební komise

PhDr. Martin CIPRO, Ph.D.

PhDr. Roman ČEPELÁK, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.,

MUDr.Jiří KOŘÁN

PhDr. Anna NAGAJOVÁ

Kolokviálni (závěrečnou) práci zašlete,prosím , v papírové podobě všem členům komise do 17.května

Registrace

Přihlášky k oběma zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2017/2018
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky

tel. +420 233 340 305, (vždy mezi 8 ,00 až 12,00 hod)
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Upozornění

Za vyhotovení kopii dokumentů a certifikátů,či jiných potvrzení
našeho Institutu budeme požadovat platbu – 100 kč.

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud