INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

24. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium

Trauma
(Psychoanalytický a psychoterapeutický přístup k léčbě traumatu)
7.9 - 9.9 v Opočně

Sympoziu je opětovně zařazeno do Registru akreditovaných akci
– pro členy psychologické společnosti- 8 kredit(y), pro členy psychoterapeutické společnosti – 10 kredit(y)

Nabídka akreditovaného psychoterapeutického výcviku

Sestavujeme další výcvikovou skupinu,
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky

tel. +420 233 340 305, (vždy mezi 8 ,00 až 12,00 hod)
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz

Oznámení

Ve dnech 14. - 15.10.2017, 9. - 12.12.2017, 10. - 11.2.2018 a 7. - 8.4.2018,
bude probíhat Supervizní kurz pod vedením

MUDr.Boreckého,MUDr.Černiho,doc.PhDr.Kocourka,PhDr.Mahlera

pro supervizory a supervizory budoucí

Zkoušky

Termín zkoušky z teorie i zkoušky kolokvialní

březen 2018 ,

V Opočně na klinice

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč

Zkušební komise

PhDr. Roman ČEPELÁK, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.,

MUDr.Jiří KOŘÁN

Mgr.Pavol ZÁMEČNÍK

Kolokviálni (závěrečnou) práci zašlete,prosím , v papírové podobě všem členům komise

Registrace

Přihlášky k oběma zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2017/2018
Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky

tel. +420 233 340 305, (vždy mezi 8 ,00 až 12,00 hod)
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Upozornění

Za vyhotovení kopii dokumentů a certifikátů,či jiných potvrzení
našeho Institutu budeme požadovat platbu – 100 kč.

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud