INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Čestní členové:

MUDr. Michaela GÜTIGOVÁ (Berlin)
psychoanalytik


PhDr. Karol KLEINMANN (Bratislava)


Etická komise

PhDr. Roman ČEPELÁK (Praha)

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr. (Praha)

Externí tým odborníků

je tvořen psychoanalytiky,
psychoterapeuty a specialisty z jiných oborů:

† doc.PhDr. Michal ČERNOUŠEK
MUDr.Kamil ČERNÝ
† PhDr. Marie HOŠKOVÁ
doc.PhDr. Jana KOCOURKOVÁ
PhDr. Martin MAHLER
PhDr. Olga MARLINOVÁ
doc. MUDr. Václav MIKOTA CSc.
doc. PhDr. Jiří PECHAR
MUDr.Ivana RŮŽIČKOVÁ
PhDr. Martin SAIC
MUDr. Vlad. ŠEFRNOVÁ
PhDr. Jan ŠIKL
Mgr. Dan ŠTROBL
Mgr. Martina Telerovská
PhDr. Slavoj TITL
PhDr. Jiří TYL
Mgr. Vladimír VAVRDA
Mgr. Jana VOHRYZKOVÁ
PhDr. Luděk VRBA
PhDr. Jan ŽENATÝ

Technická spolupráce a podpora

David KOCOUREK

webmaster,vedení lit.sekce

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud