INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

IAPSA - Ústav pro užitou psychoanalýzu

Ochraná známka

č.354351

Ústav byl vytvořen pro větší šíření poznatků psychoanalýzy, aby poskytoval vzdělání v psychoanalýze formou aktivit nakladatelských, přednáškových, poradensko-školících a výcvikových. Naše aktivita je směrována jak na zájemce z řad odborníků, tak i z řad zajímajících se laiků, studentů a dalších příznivců. Programy institutu mají akreditaci.


kontakt

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.
ředitel Institutu


Ing.Natalie ROMANYUK
asistentka Institutu
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
Najdete Nás také na Facebooku: www.facebook.com/profile.php?id=100011306830930&fref=ts
 

Grémium Institutu

PhDr. Martin CIPRO, Ph.D. (Praha)

PhDr. Roman ČEPELÁK (Praha)

Mgr. Leona CHVOJKOVÁ (Liberec)

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr. (Praha)

David KOCOUREK (Praha)

MUDr.Jiří KOŘÁN(Havlíčkuv Brod)

PhDr. Anna NAGAJOVÁ(Bratislava 83107,Uhliská 10805/28)

Ing.Natalie ROMANYUK(Praha)

Mgr.Pavol ZAMEČNÍK

Výcvikoví lektoři

PhDr. Martin CIPRO, Ph.D. (Praha)

PhDr. Roman ČEPELÁK (Praha)

Mgr. Leona CHVOJKOVÁ (Liberec)

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr. (Praha)

MUDr.Jiří KOŘÁN(Havlíčkuv Brod)

PhDr. Anna NAGAJOVÁ ( Bratislava)

Mgr.Pavol ZAMEČNÍK

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud