INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

IAPSA - Ústav pro užitou psychoanalýzu

Ochraná známka

č.354351

Ústav byl vytvořen pro větší šíření poznatků psychoanalýzy, aby poskytoval vzdělání v psychoanalýze formou aktivit nakladatelských, přednáškových, poradensko-školících a výcvikových. Naše aktivita je směrována jak na zájemce z řad odborníků, tak i z řad zajímajících se laiků, studentů a dalších příznivců. Programy institutu mají akreditaci.


kontakt

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.
ředitel Institutu


Ing.Natalie ROMANYUK
asistentka Institutu
Vítězné nám. 10
160 00 Praha 6
tel. +420 233 340 305,(vždy mezi 8 ,00 až 12,00 hod)
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
Najdete Nás také na Facebooku: www.facebook.com/profile.php?id=100011306830930&fref=ts
 

Gremium Institutu

PhDr. Martin CIPRO, Ph.D. (Praha)

PhDr. Roman ČEPELÁK (Praha)

Mgr. Leona CHVOJKOVÁ (Liberec)

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr. (Praha)

David KOCOUREK (Praha)

MUDr.Jiří KOŘÁN(Havlíčkuv Brod)

PhDr. Anna NAGAJOVÁ ( Bratislava)

Mgr.Pavol ZAMEČNÍK

Výcvikový lektoři

PhDr. Martin CIPRO, Ph.D. (Praha)

PhDr. Roman ČEPELÁK (Praha)

Mgr. Leona CHVOJKOVÁ (Liberec)

Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr. (Praha)

MUDr.Jiří KOŘÁN(Havlíčkuv Brod)

PhDr. Anna NAGAJOVÁ ( Bratislava)

Mgr.Pavol ZAMEČNÍK

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud