INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Téma psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozia

24. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium

Trauma
(Psychoanalytický a psychoterapeutický přístup k léčbě traumatu)
7.9 - 9.9 v Opočně

Sympoziu je opětovně zařazeno do Registru akreditovaných akci
– pro členy psychologické společnosti- 8 kredit(y), pro členy psychoterapeutické společnosti – 10 kredit(y)

Program XXIV. Ročníku Psychoanalyticko-psychoterapeutického symposia v Opočně


Čtvrtek 7.9.2017

19. hod Společenský večer - raut, restaurace " U slunce"

Pátek 8.9.2017

9.00 - 9.45 .... MUDr. Jiří Berka (Brno) ...... "Přístup k traumatu z analyticko-dynamického pohledu"
9.45 - 10.30 .... PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno) ...... "Sexuální trauma"
10.45 - 11.30 ...... MUDr. Iveta Vadlejchová (Chomutov) ...... "Trauma a Fénix v nás"


oběd

13.30 - 14.15 ....PhDr. Markéta Kavale (Praha) ......"Terapeutovo zaujetí pacientovým traumatem" (kasuistika)
14.15 - 15.00 ....PhDr. Jiří Jakubů,Ph.D. (Praha) ...... "Trauma,umění a psychoanalýza"

přestávka
15.15 - 16.00 ....PhDr. Martin Mahler(Praha) ...... „Trauma ve vztahovém paradigmatu“
přestávka

16.30 - 17.30 .....Paralelní diskusní skupiny - Místo konaní diskuze
skupina (Berka) - salónek kavárny Trčkovo nam.14
skupina (Petržela) - Kodymův dům:kavárna
skupina (Kavale) - Psychoanalytická klinika
skupina (Jakubů) - pension Orchidea
skupina (Mahler) - Kodymův dům:zadní část velkého sálu


Sobota 9.9.2017

9.00 - 9.45 ....Mgr. Martin Galbavý (Praha) ...... "Ranné trauma, aneb dítě bez rodičů“ (kasuistika)
9.45 - 10.30.... Ing. Věra Roubalová Kostlánová (Praha) ...... "Psychoterapie traumatu uprchlíků"
10.45 - 11.30...... Doc. PhDr. Jana Kocourková (Praha) ...... "Jak rozumí psychoanalýza traumatu"

přestávka

11.45 – 12.45....Paralelní diskusní skupiny ......Místo konání diskuse
skupina (Galbavý) - Psychoanalytická klinika
skupina (Roubalová) - Kodymův dům: zadní část velkého sálu
skupina (Kocourková) - Kodymův dům: kavárna

Registrace účastníků bude v čtvrtek 7. září 2017
od 15.00 hod.
v Kodymově domě , Kupkovo náměstí 142, Opočno.
Účastnický poplatek 1000 Kč studenti denního studia 900 Kč (platba na místě).
Kreditní hodnocení akce 8 bodů

Nabídka ubytovaní Střední škola Opočno

tel.:734319823

Témata minulých ročníků

23. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Láska a rivalita v sourozeneckých vztazích

22. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
25.výročí existence IAPsA

21. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Ženská sexualita z psychoanalytického pohledu

20. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Čím jsme prošli - kam směřujeme?

19. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza a umění /pětapadesáté výročí úmrtí F. Kupky/

18. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Minulost a paměť, Ohlasy EPF konference v Kodani

17. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalytická technika: vývoj, změny a klinická praxe

16. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Dětství, trauma a identita

15. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza - Varia

14. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Negativní terapeutická reakce

13. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza, společnost, politika

12. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza - jedinec, pár, skupina

11. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Emoce v psychoterapii a psychoanalytik

10. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Krize psychoanalýzy?

9. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Separace

8. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Oidipská situace

7. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Destruktivita, Thanatos, analita

6. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Osobnost psychoanalytika, psychoterapeuta - protipřenos

5. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Narcismus

4. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
140. výročí narození Sigmunda Freuda a 60. výročí existence české psychoanalýzy

3. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Přenos, terapeutický vztah, vztah Já - Ty

2. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Sexualita

1. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Agresivita

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud