INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Základy psychoanalýzy

 • Teoretická výuka psychoanalýzy v rozsahu 200 hodin , končí závěrečnou ústní zkouškou před komisí.
 • Cena za semestr 17 500Kč včetně ubytování a snídaně a 12 500Kč bez ubytovaní a snídaně.
 • Cena za jeden víkend s ubytováním a snídaní je 3500Kč,bez ubytování a snídaně 2500Kč
 • Dvousemestrální kurz obnáší 10 víkendů (1krát v měsíci), semestr - 5 víkendů
 • Témata :

  - Historie psychoanalýzy (světová,česká)

  -Technika a metodologie

  -Psychoanalytická teorie

  -Aplikace psychoanalýzy

  Základy psychoanalýzy

  Rozvrh přednášek teoretického vzdělávání v psychoanalýze 2.semestr
  Únor – Červen 2017

  Přednášky se konají vždy během víkendu v prostorách Psychoanalytické kliniky v Opočně. Výuka je určena pro frekventanty výcviku v psychoanalytické psychoterapii pořádaném IAPSA.

  Datum ČasPřednášejícíNázev přednášky
  Únor
  17. -19.pátek18-21 I. RůžičkováPsA ve skupině I
   sobota09-12 I. RůžičováPsA ve skupině II
    14-17 M.SaicVýklad snů a chybný výkon
    18-21 M.SaicTrauma OK
   neděle09-12 M. SaicProtiterapeutické síly ve skupině „Antiskupina“
    
  Březen
  10.-12.pátek18-21 M.MahlerVhled a propracování
   sobota09-12 M.MahlerPsychoanalýza a hermeneutika
    14-17 M.MahlerMezigenerační předávání traumat
    18-21 L.VrbaPosouzení vlastností pacienta vhodných k analýze
   neděle09-12 L.VrbaTerapeutická aliance a nepřenosové vztahy
    
  Duben
  7.-9.pátek18-21 L.VrbaSkupinové (sociální) nevědomí
   sobota09-12 L.VrbaKazuistiky
    14-17 M.CiproSkupinová analýza – Foulkes
    18-21M.CiproFáze procesu analýzy
   neděle09-12 M.CiproZakončení analýzy a postanalytická fáze
    
  Květen
  12.- 14.pátek18-21J.KocourekProtipřenos,přenos, agování
   sobota09-12 M.SaicPsA a umění
    14-17 M.Saic Kazuistiky
    18-21 K.Černý Vývoj neinterpretativní techniky
   neděle09-12 K.Černý Interpretace
    
  Červen
  9.-11.pátek18-21M.TelerovskáKazuistiky
   sobota09-12R.ČepelákNeutralita,abstinence a narcismus analytika
    14-17L.VrbaVývoj otce v PsA
    18-21 A.NagajováRozpracování závěrečné práci frekventanta IAPsA
   neděle09-12J.KocourekZávěr,zhodnocení, zkušební otázky
    

  Ústní zkouška

  -je vyhlášen termín - 17.června 2017 v 10 hod ,

  V Opočně na klinice

  Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč

  Seznam doporučené literatury

  Kocourek Jiří

  Cvekl,J.:S.Freud,Praha 1968
  Etchegoyen,:The Fundamentals of Psychoanalytic Technigue,London,1991
  Fenichel,O.:The Psychoanalytic Theory of Neurosis,London,1990
  Freud,S.: jeho dílo a především Výklad snů
  Glover,E.:Technigue of Psychoanalysis,London
  Hese,H.: Hra skleněných perel,Praha
  Jung,C.G.:jakákoliv jeho práce nejlépe Změny duše a její symboly
  Kielholz,B.:Depressive Zustande,Bern,1972
  Kocourek,J.:Historie psychoanalýzy v Československu.,PsT sešity ,č.22,Praha 1987
  Kocourek,J.:Horizonty psychoanalyzy,Praha
  La Planche,Pontalis.:Psychoanalytický slovník Bratislava,1996
  Mann,T.:Doktor Faust,Praha
  Mentzos,S.:Neurotische Konfliktverarbeitung,Frankfurt,2005
  Mitchell,S.,Blacková,M.:Freud a po Freudovi, Praha 1999
  Psychoanalýza v Čechách,Společnost F.Kafky,Praha 1997
  Rieman,F.:Základní formy strachu,Praha 1999
  Roberts.M.:Psychoanalytická revolucia,Bratislava 1969
  Rohde-Dachser,Ch.:Das Bordeline Syndrom,Bern 1982
  Rycroft,A.:Kritický slovník psychoanalýzy,Praha 1993
  Styron,W.:Viditelná temnota,Praha 1989


  Cipro Martin

  Černoušek, M.: Sigmund Freud: Dobyvatel nevědomí. Paseka. Praha. 1996.
  Erikson, E. H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakl. Lidové noviny. Praha. 1999.
  Faimbergová, H.: Narcistický rodič a střet generací. Psychoanalytické nakl. Praha. 2001.
  Fonagy, P., Targetová, M.: Psychoanalytické teorie. Portál. Praha. 2005.
  Horneyová, K.: Neuróza a lidský růst. Triton. Praha. 2000.
  Kernberg, O.: Normální a patologická láska. Portál. Praha. 1999.
  Mahlerová, M. S., Pine, F., Bergmanová, A.: Psychologický zrod dítěte. Triton. Praha. 2006.
  McWilliamsová, N.: Psychoanalytic Diagnosis. Guilford Press. 2011.
  Mentzos, S.: Přehled psychodynamiky. Portál. Praha. 2012.
  Mikota, V.: O ovlivňování duševních chorob. Psychoanalytické nakl. Praha. 1995.
  Mitchell, S. A., Blacková, M. J.: Freud a po Freudovi. Triton. Praha 1999.
  Mitchell, S. A., Aron, L.: Vztahová psychoanalýza. Triton. Praha. 2004.
  Poněšický, J.: Úvod do moderní psychoanalýzy. Triton. Praha. 2003.
  Roberts, J., Pines, M.: Skupinová analýza v praxi. Psychoanalytické nakl. Praha. 1998.
  Rycroft, C.: Kritický slovník psychoanalýzy. Psychoanalytické nakl. Praha. 1993.
  Sandler, J., Dare, C., Holder, A.: Pacient a analytik. Psychoanalytické nakl. Praha. 1994.
  Sayersová, J.: Matky psychoanalýzy. Triton. Praha. 1999.
  Thoma, H., Kächele, H.: Psychoanalytická praxe: 1. teorie. MACH. Hradec Králové. 1993.
  Thoma, H., Kächele, H.: Psychoanalytická praxe: 2. praxe. Pallata. 1996.
  Winnicott, D. W.: Lidská přirozenost. Psychoanalytické nakladatelství. Praha. 1998.
  Yalom, I. D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Konfrontace. Hradec Králové. 1999.
  Všechny časopisy ČSPAP: Revue psychoanalytická psychoterapie


  † Hošková Marie

  Hysterie:
  Stavros Mentzos:Rozumíme sami sobě? Lidové Noviny,Praha 2000
  Fonagy,Target:Psychoanalytické teorie,Portál
  S.Freud:Studie o hysterii

  Bionova koncepce skupinového nevědomí:
  Behr,Herbst:Skupinově analytická psychoterapie,Tritonl
  Růžička,J:Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě,Triton

  Interpretace:
  Sandler, Dare, Holder: Pacient a analytik, Jiří Kocourek, Praha 1973
  Blanckovi, G a R: Ego-psychologie, teorie a praxe
  Etchegoyen,H: The Fundamentals of psychoanalytic technique, Karnac Books


  Martin Mahler

  (Vhled a propracování)
  Sandler, Dare, Holder - Pacient a analytik
  Casement - Hledání a objevování

  (Mezigenerační přenos traumatu)
  Tóthová - Úvod do transgenerační psychologie rodiny
  Faimberg - Narcistický rodič a střet generací

  (PsA a neurovědy)
  Mark Solms - The Brain and the Inner World: An Introduction to the Neuroscience of Subjective Experience


  Saic Martin

  Psychoanalýza v umění:
  Freud, S. (1999). Básník a vytváření fantazií In: Sebrané spisy, Kniha sedmá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
  Hughie, R. (1973). Řeč obrazů ve světle psychologie umění. Odeon, Praha.
  Jung, C. (2000). O vztazích analytické psychologie k básnickému dílu. In: Peprník, M. Směry literární interpretace XX.století. Univerzita Palackého, Olomouc.
  Jung, C. (1994). Picasso. In: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno.
  Knafo, D., Feiner, K. (2006). Unconscious Fantasies and the Relational World. The Analytic Press, London.
  Kris, E. (1952). Psychoanalytic Explorations in Art. International Universities Prass, New York.
  Lacan, J. (2000). Stadium zrcadla jako to, co formuluje funkci já, jak je nám odhalována v psychoanalytické zkušenosti. In: Peprník, M. Směry literární interpretace XX.století. Univerzita Palackého, Olomouc.
  Pechar, J. (1992). Prostor imagiance. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
  Revue psychoanalytické psychoterapie. (2010) Psychoanalýza, umění, kultura. č.1. roč. XII.
  Klein, M. (1929). Infantile anxiety-situations reflected in a work of art and in the creative impulse. In: Gosso, S. (2004). Psychoanalysis and art. Karnac, London.


  PsA ve skupině (úvod):
  Nitsun, M. (2006). The Anti-Group. Routlege, London
  Behr, H., Hearstová, L. (2007). Skupinově-analytická psychoterapie. Triton, Praha.
  James Johnson, A. (1963) Group therapy: a practical approach. Mc Graw-Hill Book Copany, New York.
  Revue psychoanalytické psychoterapie. (2001) Skupinová analýza. č.1. roč. III.
  Freud, S. ( 1998).Davová psychologie a analýza Já. in Mimo princip slasti. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.


  Interpretace snů a chybné úkony:
  Neri, C., Pines, M., Friedman, R., (2002). Dreams in Group Psychotherapy. International Library of Group Analysis, London.
  Freud, S. (1998). Výklad snů. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
  Freud, S. (1996). Psychopatologie všedního života. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
  Bion, W. (1962). The Psycho-Analytic Study of Thinking. Interantional Journal of Psychoanalysis, 43, 306-310.
  Boss, M. (1994). Včera v noci se mi zdálo. Grada, Praha.
  Jung, C. (1193). Analytická psychologie. Academia, Praha.
  Plháková, A. (2013). Spánek a snění. Portál, Praha.


  Ego psychologie:
  Blanckovi, G., R. (1974). Ego-Psychologie: Teorie a praxe. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
  Blanck, G., R. (1979). Ego Psychology II. Columbia University Press, New York.
  Freudová, A. (2006). Já a obranné mechanismy. Portál, Praha.
  Frederikson, J. (2004).Psychodynamická psychoterapie. Triton, Praha.
  Mitchell, S., Blacková, M. (1999). Freud a po Freudovi. Triton, Praha.


  Trauma a OK:
  Revue psychoanalytické psychoterapie. (2010) Terapie traumatu a současná německá psychoanalýza. č.2, roč. XII.
  Garland, C. (2002). Understanding Trauma: A Psychoanalytical Approach. Karnac, Tavistock Clinic.
  Kalsched, D. (2011). Vnitřní svět traumatu. Portál, Praha.
  Freud, S. (1998). Výklad snů. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
  Freud, S. (1997). Totem a tabu. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
  Kleinová, M. (2005). Závist a vděčnost a další práce z let 1946 -1963. Triton, Praha.
  Mikota, V. (2002) Narcistická zranitelnost v oidipské situaci. in. Revue psychoanalytická psychoterapie č.1, roč. IV.


  Kulturní psychoanalýza:
  Minsky, R. (1998). Psychoanalysis and Culture. Polity Press, Cambridge.
  Erikson, E. (2002). Dětství a společnost. Argo, Praha.
  Fromm, E. (1993). Strach ze svobody. Naše vojsko, Praha.
  Horneyová, K. (2007). Neurotická osobnost naší doby. Portál, Praha.


  Štrobl Dan

  Odborné:
  Blanck G., Blancková R. (1994): Ego-psychologie: teorie a praxe. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
  Freud, S (1998): Výklad snů v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 2. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
  Freud, S (1997): Lidský sexuální život v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 11. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
  Freud, S (1999): Mimo princip slasti v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 13. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
  Freud, S (1997): Strukturální rozbor psychické osobnosti v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 15. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
  Freud, S (1998): Proč válka v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 16. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
  Fromm, E.(1997): Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
  Klein, M. (2002): Love, Guilt and Reparation : And Other Works 1921-1945 (The Writings of Melanie Klein, Volume 1). New York: Free Press
  LeShan, L. (2002): Psychologie války. Praha: BB Art
  Mahler, M.(2002): Vnitřní realita sebevražedného teroru. Revue psychoanalytická psychoterapie, III. ročník, No II, CSPAP
  Milgram, S. (2004): Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper Collins
  Mitchell, S., A., Blacková, M., J. (1999): Freud a po Freudovi. Praha: Triton
  Strnad, V.(2002): O "vyděračské" povaze lásky. Revue psychoanalytická psychoterapie, IV ročník, No I. CSPAP
  Thoma, H., Kachele, H.(1992): Psychoanalytická praxe. Hradec Králové: Mach
  Vavrda, V.( 2005): Otázky soudobé psychoanalýzy. Praha: NLN

  Doplňkové
  Merle, R.(2005): Smrt je mým řemeslem. Praha: Naše vojsko
  LeShan, L. (2002): Psychologie války. Praha: BB Art
  Littell, J. (2008): Laskavé bohyně, Praha: Odeon


  Telerovská Martina

  Literatura:
  Freud,A. (1936): Ego a obranné mechanismy
  Klein,M.(1946): Závist a vděčnost, Triton, 2005
  Klein,M.(1947): Contribution to Psycho-analysis 1921-1945, The Hogarth Press, 1948.
  Mitchell,S.,Black, M.J.: Freud a po Freudovi, Triton, 1999. Spillius, E.: Developments in Kleinian Thought, Psychoanalytic Inquiry 14, 324-364.
  Thoma,H.,Kachele,H.(1988): Psychoanalytická praxe, 2.Praxe, Pallata, 1996.
  Rycroft, Ch.: Kritický slovník psychoanalyzy


  Vrba Luděk

  Literatura:
  Freud, Sigmund - Analýza fobie pětiletého chlapce, In: Sebrané spisy, kniha sedmá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1999, str.195 - 291
  Freud, Sigmund - Poznámky k případu nutkavé neurózy, In: Sebrané spisy, kniha sedmá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1999, str. 293 -353
  Fenichel, Otto - Psychoanalytic Theory fo Neurosis, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 1946
  Mentzos, Stavros - Rozumíme sami sobě? Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2000

  1. Posouzení vlastností pacienta vhodných k analýze
  Freud, Sigmund - "O Psychoterapii", In: Sebrané spisy, Kniha pátá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha 2000, str. 17 - 26
  Paolino, Thomas J., Jr. - Psychoanalytic Psychotherapy - Theory, Technique, Therapuetic Relationship and Treatibility, Bruner /Mazel, New York, 1981
  Gabbard Glen O. - Dlhodobá Psychodynamická Psychoterapia, Vydavatělstvo F, Trenčín, 2005

  2. Terapeutická aliance a nepřenosové vztahy
  Greenson, Ralph R. - The Technique and Practice of Psychoanalysis, International Univiersities Press, New York, 1967, pp. 190 - 224
  Sandler, Joseph, et al. - Pacient a analytik, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1994. Str. 15 - 20

  3. Vývoj pojetí otce v Psychoanalýze
  Trowell, Judith and Etchegoyen, Alicia, Eds. - The Importance of Fathers, A Psychoanalytic Re-evaluation. The New Library of Psychoanalysis, Brunner and Routledge, Hove, East Sussex, 2002
  Revue Psychoanalytická psychoterapie , "Otcovství" Ed. Luděk Vrba, Praha , 9. Ročník, zima 2007, č. 2

 • "Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

  Sigmund Freud