Psychoanalytická klinika

Psychoanalytická klinika je soukromé zdravotnické zařízení, které působí v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy. Na jejím vedení se podílí odborný tým psychoanalytiků a psychoterapeutů. Výukově spolupracuje s Katedrou psychologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Léčba je určená pro jedince trpící psychickými potížemi a pro zájemce o hlubší sebepoznání, kteří mají zájem o psychoanalyticky zaměřenou formu léčby emocionálních potíží.

Psychoanalýza představuje specifický přístup k porozumění lidské psychice a léčbě psychických potíží, věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Cílem je nabídnout porozumění těmto nevědomým aspektům mysli a tomu, co se v životě jedince děje v souvislosti s jeho potížemi. Psychoanalytická terapie může pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám. Poskytne možnost přijmout vlastní minulost, vyrovnat se s ní a tak začít řešit svou současnost.

Nabídka pobytové léčby

Průběžně se otvírají pobytové terapeutické skupiny. Klienti mají možnost vystavení pracovní neschopnosti. Léčba a pobyt nejsou hrazeny pojišťovnou. 


Nejčastější obtíže

 • neuspokojivé vztahy
 • partnerské problémy
 • konflikty s členy rodiny
 • obtíže s prosazením vlastním potřeb a zájmů
 • nadměrná sebekritičnost
 • nedostatek uspokojení v pracovním životě
 • sexuální problémy
 • bloky v tvůrčí činnosti a pocit nedostatečného naplňování vlastních schopností
 • nespokojenost se sebou
 • nízká sebeúcta nebo nedostatek sebedůvěry
 • vyrovnávání se s životními přechody: narození dítěte, krize středního věku
 • truchlení nad ztrátami jakými jsou potrat, neplodnost, odloučení, rozvod nebo smrt někoho blízkého
 • úzkosti, fobie
 • deprese
 • přetrvávající psychosomatické symptomy
 • destruktivní vzorce chování, které se týkají jídla, pití alkoholu včetně poruch příjmu potravy
 • vzpomínky na rané traumatické události
 • pochybnosti a zmatky kolem vlastní identity


Terapeutický program

 • Terapie probíhá denně po dobu čtrnácti dnů vždy od 8,30 do 18 hodin.
 • Těžiště programu je v psychoanalytické skupinové terapii, která se uskutečňuje třikrát denně v uzavřené skupině 7-10 lidí, jednotlivá sezení trvají hodinu a půl.
 • doplňující aktivity: relaxační cvičení, sauna, masáže, plavání, pěší turistiku, cykloturistiku


Cena
Aktuální cena čtrnáctidenního pobytu je 30.000,- korun.

Prostředí

Klinika se nachází v malebném městečku Opočno pod Orlickými horami. Městečko se nachází zhruba 130 km severovýchodně od Prahy (trasa Poděbrady - Hradec Králové - Třebechovice). V okolí: renesanční zámek (panství Colloredo - Mansfeldů), veliká zámecká obora (daňci, jeleni, srny), jedenkrát ročně sjezd sokolníků z celé Evropy, lovy i soukromých nimrodů), koupaliště (rybník a bazén) cca 20 minut pěšky, 15 km je vzdálená přehrada Rozkoš (surfování), velké lesy, Orlické hory (20-25 km vzdálené sjezdovky). Blízko Dobruška (4 km).


Kontakt
V případě zájmu kontaktujte Institut aplikované psychoanalýzy - sekretariát. Před zařazením do programu absolvuje každý uchazeč vstupní pohovor s jedním z terapeutů.

Mapa

Psychoanalytická klinika

Psychoanalytická klinika

Vedoucí kliniky:

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, PhD

Adresa kliniky:

Hradecká 184
517 73 Opočno